Warsztaty mają zwrócić uwrażliwić słuchaczy na krytyczną ocenę bogatej oferty scenariuszy pierwszych spotkań (zebrań) nauczycieli z rodzicami na rynku wydawniczym. W planowaniu współpracy z rodzicami przez nauczycielami wyeksponowano kategorię „samospełniającej się przepowiedni”, która uznawana jest za ważne zjawisko łączące postrzeganie społeczne z zachowaniem społecznym zgodnie z założeniem, ze to przekonanie tworzy rzeczywistość. Przyjęcie takiej perspektywy wynosi rangę oczekiwań, które sterując postępowaniem człowieka, obecne są we wszystkich obszarach jego aktywności. W obszarze relacji interpersonalnych partnerzy interakcji, albo odczytują żywione wobec nich oczekiwania, albo przyswajają je sobie z okazywanego zachowania. Podążając tym tropem i odnosząc do możliwości zaistnienia współpracy nauczycieli i rodziców, pojawić się może pytanie: czy w tej pożądanej interakcji rodzice mogą sobie radzić tak dobrze albo tak źle jak oczekują tego nauczyciele? Warsztaty mają pomóc analizie sytuacji  planowanych pierwszych zebrań nauczycieli z rodzicami i ocenie relacji nauczyciele - rodzice przez pryzmat samospełniającej się przepowiedni mając oczywiście na uwadze, iż samo zjawisko stanowi wyjątkowo skomplikowany splot czynności o charakterze poznawczym oraz behawioralnym.