Doświadczony nauczyciel języka polskiego w liceum oraz literatury SL i HL w programie Matury Międzynarodowej, wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie, nauczyciel konsultant Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.