Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest nauczycielką wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest ekspertką-konsultantką ds. dwujęzyczności i uczenia się języków w oddziale Bilingualism Matters @Poznań oraz kierowniczką studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym” na Wydziale Anglistyki. Współtworzyła między innymi program wychowania przedszkolnego „Tablit” oraz materiały do programu „Szkoła Ćwiczeń” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jest ekspertką w zakresie metody projektów, metody Storyline oraz metody modelowania dialogów w klasie Questioning the Author.