Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: historia i archeologia, nauczyciel od 2001 r., prowadzący zajęcia na każdym etapie kształcenia od szkoły podstawowej, po gimnazjum, liceum, technikum dla pracujących.