Psycholożka , seksuolog kliniczny. Specjalistka w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Kierowniczka laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych
UAM w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią,
terapią. Obejmują one również promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej.