Popularyzator matematyki, opiekun finalistów i laureatów Olimpiady Matematycznej, nauczyciel akademicki i szkolny, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej, redaktor kącika olimpijskiego w miesięczniku ,,Delta'', współzałożyciel Wielkopolskiej Ligi Matematycznej.