Klaudia Cysarz, jest psychologiem, pedagogiem i terapeutą. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą oraz w psychoedukacji rodziców. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi, wychowawczymi, społecznymi i emocjonalnymi. Spotkania prowadzi w oparciu o metody poznawczo-behawioralne.