Prelegent zaprezentuje opisane w tytule zajęć sposoby prowadzenia koła matematycznego dla uzdolnionych uczniów, przygotowujących się do startu w konkursach.

Jedna metoda - wiele zadań. Ten wariant stosujemy, gdy wprowadzamy nowy temat i trenujemy rozwiązywanie zadań z użyciem narzędzi dostępnych w zakresie tego tematu. Prelegent zaprezentuję go na przykładzie metody niezmienników, czyli takich parametrów zmieniającego się obiektu, które pozostają stałe.

Zajęcia mają formę warsztatów.

Czas trwania zajęć:  45 minut.

Liczba uczestników: max 50.