Kilka tez rozwijających temat:

 • Język ojczysty w nauczaniu gramatyki języka obcego
 • Techniki bilingwalne w nauczaniu gramatyki
  • Technika podwójnego tłumaczenia
  • Technika odbicia lustrzanego
  • Interpretacja tekstów
  • Porównania językowe
 • Techniki bilingwalne w nauczaniu słownictwa