Nauczyciel konsultant do spraw języków obcych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu; nauczycielka języka angielskiego;  absolwentka Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalizacja: dydaktyka języków obcych; Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – studia magisterskie na kierunku: filologia angielska, specjalizacja: translatoryka oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe w zakresie przekładu. Od wielu lat egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz egzaminu gimnazjalnego a następnie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.