Tematyka zajęć:

- dydaktyka twórczości wobec wyzwań współczesnej edukacji

- wybrane rozwiązania metodyczne sprzyjające rozwijaniu kreatywności uczniów

˗ rola  skojarzeń w budowaniu twórczej aktywności ucznia

- twórcze walory  wybranych mnemotechnik