Historyk, nauczyciel, wykładowca i szkoleniowiec.  Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991), doktor nauk humanistycznych (UAM – 2009). Od 1991 związany z kaliskim szkolnictwem, jego uczniowie byli wielokrotnie finalistami i laureatami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i wielu innych konkursów. Od 2009 r. pełni również obowiązki nauczyciela konsultanta w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, przez dwa lata koordynował  sieć współpracy nauczycieli:  Jak rozwijać  twórcze myślenie uczniów.  Propagator i instruktor metod przyspieszonego uczenia się,  autor wielu  artykułów o tematyce historycznej i krajoznawczej oraz monografii: Méthode mnémonique polonaise. Antoni Jaźwiński (1789–1870) i jego sztuka pamięci ( Poznań 2013).  Pomysłodawca i redaktor zbiorów scenariuszy zajęć Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Opracował programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz przeprowadził liczne szkolenia i warsztaty dotyczące twórczego myślenia, pracy z uczniem zdolnym i wykorzystania mnemotechnik w nauczaniu.