Podczas prezentacji zostaną przedstawione przykłady dobrych praktyk z lekcji matematyki, fizyki i chemii pokazujące, że dzięki nauczaniu w języku angielskim niektóre z pojęć przedmiotowych można przedstawić uczniom w bardziej przystępny sposób.