W prezentacji przedstawię kilka pomysłów na wykorzystanie rozmaitych odniesień do kultury krajów anglojęzycznych na lekcjach angielskiego, ale też WOS-u i historii. Odpowiednie wykorzystanie ikon popkultury, stereotypów lub parodii może okazać się świetnym sposobem na zrozumienie kontekstów kulturowych w nauce języka angielskiego. Bardzo pożyteczne może też być wykorzystanie prostych mnemotechnik, przydomków, czy metonimii, które powszechnie funkcjonują w szeroko pojętej kulturze anglosaskiej, a są dość mało znane poza nią.