Tematyka: przyczyny stosowania przemocy – co zyskuję, co tracę; budowanie poczucia własnej  wartości i wpływu na osiąganie celów poprzez doświadczenia jako podstawa zmiany zachowania.