Ponad dwadzieścia lat po ukuciu terminu CLIL czas na jego rewizję jako metody nauczania. Ten wykład oferuje świeże spojrzenie na zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, łącząc jego cztery tradycyjne filary z 10 parametrami w jedno, zintegrowane Koło CLIL (CLIL Wheel).