Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki przeanalizują warunki skutecznej współpracy nauczycieli oraz korzyści z niej płynące. Doświadczą pracy zespołowej i będą mieć okazję do analizy swoich umiejętności pracy w zespole. Poznają narzędzia, dzięki którym współpraca zespołu nauczycielskiego może być bardziej efektywna.