Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie." To bardzo prawdziwy, choć zwięzły opis metody pracy – trzeba by dodać choć dwa słowa: „Są emocje!". Autor warsztatów chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami organizacji meczów matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zainspirowanych rozgrywkami na Dolnym Śląsku oraz doświadczeniami związanymi z adaptacją tej metody podczas pracy z uczniami na lekcjach matematyki.