Podczas warsztatu poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego wielu zdolnych studentów pierwszego roku nie zdaje egzaminów i nie może poradzić sobie z nauką. Zaproponujemy różnorodne techniki efektywnego uczenia się, aby przygotować ucznia szkoły średniej do samodzielnej nauki przed egzaminami maturalnymi, a także podczas studiów. Obszary, które zostaną omówione to między innymi zarządzanie własnym czasem, radzenie sobie ze stresem, motywacja, a także przygotowanie dobrych notatek.