Celem prowadzenia OK zeszytu jest kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się i odpowiedzialności za własną naukę poprzez dokumentowanie procesu uczenia się w swoich zeszytach przedmiotowych. Uczniowie otrzymują informację dotyczącą wpływu poszczególnych elementów zaplanowanych w zeszytach na efektywność uczenia się. Zaplanowane elementy to: spis treści do każdego działu  wraz z netografią (spisem stron internetowych zawierających informacje, prezentacje, filmy, animacje dotyczące zagadnień występujących w danym dziale), cele, kryteria sukcesu, samoocenę uczniowską, ocenę koleżeńską, informację zwrotną od nauczyciela, refleksję dotyczącą zagadnień omawianych podczas zajęć.
Przedstawienie idei OK zeszytu.
Omówienie elementów OK zeszytu.
OK zeszyt a uczenie się uczniów