Świat sie „niezmiennie” zmienia. I żadne to odkrycie, poza jednym - radykalizm i tempo tego procesu jest niewiarygodne! Zmiany dotyczą sfery społecznej, kulturowej, obyczajowej, technologicznej, klimatu, wartości ….
Niestety, często jest to proces  który  niepokoi, wywołuje obawy i strach. Biznes, ten „ mądry”, oparty na wartościach, uwzględniający społeczną misję i profesjonalizm, poprzez swoje struktury, doświadczenie, narzędzia, finanse i skalę - daje nadzieję. Ale przecież biznes - to ludzie, a oni są kształtowani i przygotowywani do życia i pracy w procesie edukacji. Oby nowoczesnej!