Kultura szkoły jest kategorią, która w badaniach edukacyjnych zyskuje coraz większe uznanie. Badacze wskazują na istotność kultury szkoły w doskonaleniu pracy nauczycieli, w procesie poprawy pracy szkoły, podejmowaniu wspólnych decyzji. Wówczas analiza procesów wewnątrzszkolnych przez pryzmat kultury szkoły, oceniana jest jako konieczna, zwłaszcza w osiągnięciu zrozumienia procesów wprowadzania udanych i trwałych zmian zorientowanych na wzrost uczniowskich osiągnięć. Ranga i znaczenie kultury szkoły kieruje zatem uwagę na rozpoznanie perspektyw badawczych i prób dookreślenia jej istoty. W wystąpieniu wyeksponowano stanowiska badaczy analizujących szkołę przez pryzmat teorii organizacji  w wyjaśnieniu istoty kształtowania kultury szkoły w środowisku szkolnym oraz procesów wspierających.