Uczenie się przedmiotów szkolnych takich jak geografia, historia czy matematyka w języku obcym jest dla uczniów dużym wyzwaniem zarówno pod względem kognitywnym, jak i językowym, dlatego ogromnie ważne jest zrozumienie natury tych problemów, a w konsekwencji stworzenie uczniom takich warunków nauki, aby zminimalizować trudności i pozwolić na pełniejsze wykorzystanie zalet integrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (CLIL). Tematem wykładu są działania podejmowane przez nauczycieli mające na celu ułatwienie uczniom zrozumienie tekstów oraz tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych na tematy poruszane na lekcjach przedmiotów prowadzonych w języku obcym. Wśród omawianych technik wspierających sprawność słuchania i czytania ze zrozumieniem znajdą się między innymi: aktywizowanie wiedzy, przewidywanie treści tekstów, wprowadzanie kluczowego słownictwa (w tym fraz i kolokacji),  dyskusja czy stosowanie organizatorów  wizualnych. Wspieranie uczniów w tworzeniu własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych przedstawione będzie na przykładzie takich technik jak:  wykorzystanie modelu, dostarczenie  list  słów i fraz kluczowych,   początków zdań, tablic substytucyjne czy ram wypowiedzi.