Matematyka szkolna może i powinna być okazją do podążania za pomysłowością dzieci, a nie kojarzyć się z żmudnymi, rutynowymi ćwiczeniami. Myślenie jest sercem matematyki. Problemy matematyczne są blisko nas. Wystarczy je zauważyć i wykorzystać. Dzieci mogą wymyślić sposób/sposoby rozwiązywania zadań. Wystarczy dobrze zorganizować lekcję. Myślenie dywergencyjne, nakierowane na poszukiwanie kilku poprawnych rozwiązań, prawie nie istnieje w praktyce nauczania matematyki w klasach 1-3. Warto wprowadzać je jak najwcześniej. Rozwój powinien towarzyszyć każdemu dziecku na każdej lekcji, nie tylko przy specjalnych okazjach.