Tematem spotkania będą cechy i cele współczesnego doradztwa zawodowego realizowanego w systemie edukacyjnym. Zagadnieniem, które będzie porządkowało refleksję będzie pytanie, jakich kompetencji potrzebują uczniowie, aby mądrze zaprojektować własne ścieżki edukacyjne i wybory zawodowe. Omówione zostaną także możliwości, jakie może wykorzystać szkoła, aby pomóc uczniom i rodzicom w procesie projektowania karier na poszczególnych etapach edukacyjnych.