Nowatorstwo edukacyjne w świetle nowej podstawy programowej, innowacja w szkole, jej cechy i typy, zasady tworzenia innowacji i eksperymentów, dokumentacja opisująca działalność innowacyjną, etapy tworzenia innowacji/eksperymentu.