Prelegent zaprezentuje opisane w tytule zajęć sposoby prowadzenia koła matematycznego dla uzdolnionych uczniów, przygotowujących się do startu w konkursach. Niektóre zadania konkursowe można rozwiązać na wiele odmiennych sposobów, z zaangażowaniem różnych działów matematyki. Uczy to spoglądania na ten sam problem z różnych stron. Zajęcia bazuja na pewnym nietrudnym zadaniu geometrycznym.

Zajęcia mają formę warsztatów.

Czas trwania zajęć: 45 minut.

Liczba uczestników: max 50.