Coraz więcej uczniów przed testami przed testami, egzaminami i prezentacjami przed grupą cierpi z powodu stresu. Stres często się potęguje, jeśli muszą mówić w języku obcym i niektórzy uczniowie wówczas w ogóle nie chcą się odzywać. Podczas warsztatu spojrzymy na czynniki powodujące stres wśród uczniów i omówimy metody, jak możemy obniżyć poziom stresu w klasie i podczas sprawdzianów i egzaminów, jak np. egzamin ósmoklasisty. Zapoznamy się również z konkretnymi sposobami, jak pomóc uczniom walczyć ze stresem. Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli, którzy prowadzą lekcje w klasach 6-8 szkoły podstawowej i w szkole średniej.