Tezy:
-wskazanie specyfiki tworzenia i funkcjonowania w związkach w okresie dojrzewania,
-ukazanie podobieństw i różnic w specyfice relacji tworzonych przez nastolatków i osoby dorosłe,
-omówienie czynników sprzyjających jak i utrudniających nawiązywanie i podtrzymywanie relacji intymnych,
-ukazanie korzyści i zagrożeń związanych z „byciem razem” , zakochaniem oraz
przeżywaniem miłości,
- zwrócenie uwagi na sygnały mogące wskazywać na ryzyko wystąpienia zjawiska przemocy,
-wskazanie na role profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy na randkach