Podczas wykładu zostaną omówione współczesne tendencje w profilaktyce uzależnień ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwiązania systemowe, szkołę jako środowisko stymulujące prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, współpracę z rodzicami oraz czynniki chroniące przez wchodzeniem młodych ludzi w tzw. zachowania ryzykowne, w tym uzależnienia (zarówno od substancji, jak i czynnościowe).