Zajęcia z wykorzystywania gier planszowych i komiksów w nauczaniu historii w szkole podstawowej mają na celu przybliżenie możliwości wykorzystania tych pomocy naukowych w celu utrwalania treści programowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.