Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wybrane aplikacje, narzędzia i strony internetowe, które mogą wspierać edukację (nie tylko)  językową uczniów lub pomagać nauczycielom i nauczycielkom uczącym dwujęzycznie. Przyjrzymy się również telefonom komórkowym jako narzędziom uwikłanym w proces uczenia się.