1.Prawne aspekty nauczania dwujęzycznego w polskim systemie edukacyjnym (organizacja nauczania, kwalifikacje nauczycieli).
2.Zalety wprowadzenia nauczania dwujęzycznego do oferty szkoły z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli.
3.Etapy wdrażania nauczania dwujęzycznego.
4.Organizacja pracy w oddziale dwujęzycznym (szkolne plany nauczania, programy nauczania).