Warsztat będzie dotyczyć roli pedagoga/nauczyciela w oddziaływaniach profilaktycznych i wczesnej interwencji oraz refleksji nad swoim potencjałem i ograniczeniami w tym zakresie.