Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli biologii i przyrody ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy na swoich lekcjach chcą pracować metodą eksperymentalną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W czasie zajęć zapoznają się z ideą stosowania doświadczeń na lekcjach przyrodniczych z wykorzystaniem TIK.  Uczestnikom warsztatów przedstawione zostaną pomysły, w jaki sposób rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów na lekcjach biologii i przyrody. W czasie zajęć, nauczyciele w niebanalny sposób, wykorzystując czujniki bezprzewodowe, przeprowadzą doświadczenia badające zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uczestnicy warsztatów otrzymają gotowe karty pracy, które będą mogli wykorzystać na swoich lekcjach.