Podczas spotkania omówione zostaną techniki emisji głosu, zasady pracy lektora oraz kreatywność w działalności zawodowej nauczycieli.