Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli chemii i przyrody ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  
Ciekawą propozycją, z którą warto, aby zapoznał się każdy nauczyciel, są czujniki bezprzewodowe. Jest to nowoczesnym system wspomagający nauczanie przedmiotów przyrodniczych na różnych poziomach edukacyjnych. Krótka symulacja lekcji pokaże uczestnikom, dlaczego warto ich używać ucząc przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Zajęcia doświadczalne zostaną przeprowadzone wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji multimedialnej.
Osoby, które będą uczestniczyć w zajęciach proszone są o zainstalowanie  aplikacji na telefonach SPARKvue.
Uczestnicy warsztatów otrzymają karty, które będą mogli wykorzystać na swoich lekcjach.