Kilka tez rozwijających temat:
-Metodyka i świadomość podczas wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce szkolnej ( cele edukacji cyfrowej)
-Funkcja TIK w realizacji kompetencji kluczowych
-Interdyscyplinarność w pracy metodą projektową
-Rola szkoły sensownej cyfrowo
-Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu
-Źródła inspiracji-przegląd zasobów i narzędzi dostępnych w sieci
-Kreatywne przykłady wykorzystania metod digitalnych i analogowych - alternatywne drogi do osiągnięcia sukcesu
-Rola relacji w procesie dydaktycznym
Wymagania sprzętowe- rzutnik, telefony uczestników