Podczas prezentacji omówione zostaną najważniejsze rodzaje ludzkiej pamięci (np. pamięć robocza, deklaratywna, epizodyczna, etc.), jak również przykłady mnemotechnik (tj. technik zapamiętywania), które wspomagają proces uczenia się. Uczestnicy i uczestniczki zostaną zapoznani z praktycznymi ćwiczeniami ukazującymi, jak wykorzystać odpowiednie mnemotechniki w celu zwiększenia efektywności nauczania i uczenia się języków obcych.