Seksualność człowieka jest sferą, na którą wpływ mają czynniki społeczno-kulturowe, biologiczne i psychologiczne.
Jest to niezwykle trudny temat, szczególnie, gdy dotyczy dzieci i nastolatków.
W trakcie wykładu przyjrzymy się specyfice rozwoju w tej sferze a także wskażemy jaka jest rola rodziców w poszczególnych okresach życia.
Zastanowimy się nad czynnikami, które ułatwiają jak również utrudniają funkcjonowanie w tym obszarze. Będziemy dyskutować o tym, na ile nowe technologie mają wpływ na życie nastolatków, ich podejście do seksu i miłości.