Prelekcja nt. kondycji psychologicznej młodzieży i kryzysów przy zmianie szkoły podstawowej na ponadpodstawową, o stresie uczniów stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, o komunikacji w relacjach z młodymi.

Co to jest stres? Objawy stresu u młodzieży. Przyczyny stresu u młodzieży. Mobilizująca funkcja stresu. Jak uniknąć stresu? Jak radzić sobie ze stresem? Wpływ naszych myśli na stres. Jak pomóc dziecku w sytuacjach nadmiernego stresu (co mówić, a czego nie mówić? Jak zdjąć z niego presję?). Trening relaksacyjny.