Doświadczony nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, kierownik Pracowni Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Technik Uczenia się na Wydziale Anglistyki UAM, w latach 1992-2012 dyrektor Kolegium Języków Obcych UAM