Specjalistka w zakresie dydaktyki języka angielskiego na Wydziale Anglistyki UAM, współorganizatorka projektu TELL na WA, mającego na celu wsparcie studentów w efektywnym uczeniu się, koordynatorka praktyk pedagogicznych na Wydziale Anglistyki UAM, odpowiedzialna za kontakty z nauczycielami różnych typów szkół, organizatorka konferencji dla nauczycieli Języki ODNoWA, członkini BilingualismMatters@Poznań.