Absolwent studiów matematycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od początku swojej kariery zawodowej związany z nauczaniem dwujęzycznym w języku angielskim, najpierw w Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, a obecnie w 38. Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Współorganizator konkursów matematycznych: Wielkopolskie Mecze Matematyczne oraz Wielkopolską Ligę Matematyczną Juniorów. Współpracuje z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu goszcząc grupy studentów w ramach praktyk, a także uczestnicząc w projektach takich jak Festiwal Matematyki lub UAM dla Najlepszych.