Geografka i anglistka z wykształcenia, od ponad 30 lat działa w sektorze usług edkacyjnych jako nauczycielka, trenerka nauczycieli i autorka, przede wszystkim w zakresie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL). Aleksandra prowadzi warsztaty, szkolenia i prelekcje, zarówno w Polsce (SOP Oświatowiec) jak i za granicą (kraje Europy, Bliski Wschód, Azja Środkowa, Chiny). W 2014 roku została nominowana do nagrody British Council ELTons Award za materiały CLIL do nauczania geografii po angielsku, a w 2017 zdobyła tę nagrodę wraz z zespołem Tigtag CLIL. Ważnym elementem jej działalności edukacyjnej jest wprowadzanie problemów globalnych do repertuaru.