Pedagog-terapeuta,  specjalista psychoterapii  uzależnień, trener, superwizor Stowarzyszenia MONAR.  Autorka  programu i twórca profilaktycznej  placówki wsparcia dziennego – Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie, docenianej w Polsce i zagranicą – za systemowe i nowatorskie podejście do profilaktyki uzależnień i dysfunkcyjnych zachowań młodzieży. Trener szkoleniowy  programu profilaktyki szkolnej i rodzinnej  „Między Nami” hiszpańskiego Stowarzyszenia Proyecto Hombre. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi  od środków psychoaktywnych,  młodzieżą wykazującą problemy  emocjonalne i w zachowaniu, a także   osobami pozostającymi w sytuacjach przemocy,   kryzysów, depresji itp.  Prowadzi zajęcia dla uczestników szkoleń i programów rozwoju osobistego – m.in. wykładów i warsztatów w programie specjalistycznego szkolenia Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych -  instruktor/specjalista terapii uzależnień, Stowarzyszenia MONAR, Fundacji ETOH, Stowarzyszenia „Nasza Alternatywa” – dla pedagogów, pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, rodziców oraz młodzieży.