Udział w warsztacie pozwoli na ćwiczenie umiejętności budowania kontaktu z jednoczesnym stawianiem  granic oraz dokonywaniem wyboru w zmianie zachowania z przemocowego na współpracujące.