Jest starszym wykładowcą w Zakładzie Badań nad Tekstami Kultury Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu oraz pełnomocnikiem Dziekana WA ds. promocji i kontaktów z otoczeniem. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół kultury popularnej i politycznej krajów angielskiego obszaru językowego. Na Wydziale Anglistyki prowadzi wykłady i kursy z zakresu historii i kultury Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Jest byłym stypendystą Departamentu Stanu USA.