Adiunkt Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu problematyki dotyczącej młodzieży i pracy nauczycieli. Autorka i realizatorka wielu szkoleń dla rodziców i nauczycieli. Wyniki swoich badań prezentowała na zagranicznych i Polskich konferencjach naukowych. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie terapii systemowej i terapii traumy. Praktyk pracujący z młodzieżą i ich rodzinami.