Urodzony 17 marca 1989 roku w Lesznie. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie, następnie w 2008 roku rozpoczął studia na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Fizyki Technicznej, które ukończył z wyróżnieniem w 2013 roku. Następnie podjął studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN i tam w roku 2018 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem "Badanie własności sprężystych strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowych" napisaną pod kierunkiem dra hab. Konstantina Tretiakova, prof. IFM PAN. Po ukończeniu studiów doktoranckich przez dwa lata pracował w IFM PAN, jednocześnie pracując jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi, przygotowując uzdolnionych uczniów do udziału w Olimpiadzie Fizycznej. Obecnie jest nauczycielem w 38. Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują symulacje komputerowe metodami dynamiki molekularnej i Monte Carlo, badanie własności sprężystych modelowych układów krystalicznych, symulacje fal uderzeniowych i wiele innych. Zainteresowania pedagogiczne to m.i.n praca ze zdolną młodzieżą przygotowującą się do Olimpiady Fizycznej, stosowanie map myśli, rysunków i rozmaitych metod multi-sensorycznych do wspomagania nauczania fizyki. Interesuje się muzyką, podróżami i sportem.